Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 20241. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Za přírodou a památkami jižního Peru“. Přednáší RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. z PřF UHK.
Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se uskutečnila 1. března 2024 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Josef Kučera seznámil 24 účastníků (z toho 4 online) s hodnocením činnosti pobočky za rok 2023 a s plánovanými akcemi na letošní rok. Věra Samková informovala o hospodaření pobočky v roce 2023. Po čtyřech letech proběhla volba výboru pobočky. Volební komise ve složení Michal Hroneš a Věra Hromádková sečetla hlasy z celkem 37 volebních lístků. Do nového výboru byli zvoleni Jan Doležal, Josef Kučera, Pavel Lustyk, Romana Prausová a Věra Samková. Poté následovala poutavá přednáška Ivo Králíčka Za přírodou a památkami jižního Peru. Pak v delší diskuzi odpovídal přednášející na dotazy posluchačů. (vs)

13. 4. - Lichenologická exkurze do PR Skalecký háj a okolí Zlatého potoka

13. dubna 2024 proběhla ve spolupráci s Botanickou sekcí NATURA Hlinné za účasti 10 zájemců lichenologická exkurze do PR Skalecký háj a okolí Zlatého potoka. Vedoucí exkurze Josef P. Halda z PřF UHK společně s Věrou Samkovou a Janem Wiplerem prezentovali lišejníky, rostliny a houby. Mezi zajímavými a četnými druhy byly lišejníky Acrocordia gemmata, Anisomeridium polypori, Bacidina sulphurella, Porina aenea a mnoho dalších běžných nitrofilních druhů. Překvapivě brzy letos vykvetl áron Arum maculatum a pozorovány byly také odkvetlé rostliny Isopyrum thalictroides. Na rostlinách se hojně vyskytovaly houby Uromyces ficariae, U. dactylidis, Puccinia sessilis na Arum maculatum a chlupáček Belonidium mollissimum na Reynoutria japonica, Diplonaevia bresadolae na Urtica dioica a další houby Hypoxylon fragiforme, Pholiotina aporos, Trametes gallica, Auricularia auricula-judae. (jph)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (https://botanospol.cz/cs/node/16/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

        RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz