28. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška Tádžikistán – přechod Fanských hor.

Přednáší Mgr. Ivo KRÁLÍČEK, Ph. D. z PřF UHK v Hradci Králové.
Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin.


4. 4. - Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny
Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph. D. z PřF UHK.

Ostrov, odbočka ze silnice č. 315 na červenou Jiráskovu stezku, https://en.mapy.cz/s/jovumovova, 10 hodin

23. 5. - Botanická exkurze do Stárkovských bučin
Vedoucí exkurze Mgr. Jaroslav Jirásek z Hronova.

Stárkov, náměstí, https://en.mapy.cz/s/buvetosehu, 10 hodin.

6. 6. - Botanická exkurze do Olešnice u Častolovic ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Hlinné.

Vedoucí exkurze Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou.
Čestice, železniční stanice, https://en.mapy.cz/s/hekufokope, 9,40 hodin. Parkování aut u Čestické hospody.


11. – 14. 6. - Floristický minikurz v Olešnici v Orlických horách ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou.

Ubytování v Horské chatě Juráška, čp. 206, Olešnice v Orlických horách, https://en.mapy.cz/s/beburapege; cena ubytování v budově 345 Kč, v chatkách 315 Kč. Polopenze 150 Kč.
Pouze přihlášeným zájemcům do 30. 3. 2020 budou zaslány podrobnější informace.


19. 9. - Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Chlumci nad Cidlinou
Vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník.

Chlumec nad Cidlinou, parkoviště u zámku, https://en.mapy.cz/s/mabedobuha, 10 hodin.

6. 11. - Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách
Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek.

Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin.Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: vcpobcbs@gmail.com

         RNDr. Věra Samková, Ph.D.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz