Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2013
8. 11. - Přednáška Vybraná zvláště chráněná území Laponska
Přednáška byla zrušena pro vážné zdravotní problémy přednášející.11. 10. - Přednáška „Madeira – ostrov věčného jara“
Přednáška Madeira – ostrov věčného jara se konala 11. října za účasti 8 posluchačů v muzeu v Gayerových kasárnách v Hradci Králové. Ivo Králíček ukázal pomocí zajímavých fotografií nejenom přírodu, rostliny, ale i život a tradice tamních obyvatel. (vs)28. 9. - Dendrologická exkurze do Heřmanova Městce
Za krásného slunečného počasí proběhla dendrologická exkurze do zámeckého parku v Heřmanově Městci. Vedoucí exkurze ing. Zdeněk Blahník demonstroval 15 účastníkům okolo 90 druhů dřevin. Zájemci mohli obdivovat krásný výhled na zámek v pozadí s Kunětickou horou. Zajímavostí parku je velké množství hostitelů jmelí, při exkurzi bylo nalezeno 13 hostitelských dřevin. Vytrvalci se poté přesunuli do zámeckého parku v Cholticích, kde si prohlédli dva obrovské platany nebo nádherně žlutě zbarvený jírovec žlutý. (vs)30. 6. – 6. 7. - Floristický kurz ČBS v Nové Pace
Přihlášky a informace o kurzu budou zasílány přihlášeným přes ústředí ČBS v Praze.15. 6. - Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem n. Cidl. a Lázněmi Bohdaneč
Počasí účastníkům exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč 15. června mimořádně přálo. Celkem 5 zájemců pod vedením Zdeňka Kaplana prošlo soustavu rybníků u Chýště – Dolní, Prostřední a Horní běloveský rybník. Nejlepší bylo obnažené dno Dolního běloveského rybníka, kde rostly např. Carex bohemica, Eleocharis ovata, Potamogeton pusillus. Starovodský rybník u Chudeřic byl obklopen zarostlými hromadami odtěženého sedimentu, na nich rostl vzácně Adonis aestivalis. Jinak nás rybník nenadchl, a proto jsme pokračovali do obce Voleč. Rybník východně od obce byl bohatý na rdesty, které tvořily velké porosty. Zdeněk Kaplan nalovil Potamogeton pusillus, P. trichoides a Stuckenia pectinata. V blízkém rybníce Beránek chovali kachny, takže porosty rdestů tam byly okousané. Polovypuštěný rybník Kamenec jihozápadně od obce Pravy měl bohatě vyvinutý litorál s rozsáhlými porosty bahenních rostlin. Další rybník u Michnovky a Klechtávecký rybník u Rohoznice byly chovné a téměř v nich nerostly vodní rostliny. (vs)25. 5. - Botanická exkurze na vrch Malý Chlum u Rašovic a do pískovny Písník Lípa ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Hlinné
V sobotu 25. května proběhla exkurze do botanicky cenných lokalit v okolí Rašovic a Lípy nad Orlicí. Exkurze se zúčastnilo celkem 16 botaniků včetně vedoucího exkurze, kterým byl Honza Doležal z Týniště nad Orlicí. Na vrchu Malý Chlum byly navštíveny nejcennější lokality s fragmenty významné vegetace. Ve starém opukovém lomu jsme pozorovali ze vzácnějších druhů Vincetoxicum hirundinaria, Melittis melissophyllum, Orthilia secunda, Platanthera chlorantha či Hypericum montanum. Na výslunném lesním lemu nad zástavbou rodinných domků začínal kvést porost Geranium sanguineum, který je zde však ohrožen výsadbou stromů. Blíže vrcholu Malého Chlumu jsme na okraji lesních cest pozorovali Lycopodium annotinum a Lycopodium clavatum, na písčině na kraji boru pak Corynephorus canescens, Spergula morisonii a Carex ericetorum. Z lišejníků Cladonia coccifera, Cladonia rangiformis, Cetraria islandica.V celé oblasti Malého Chlumu se na kůře borovic masivně vyskytuje toxitolerantní lišejník Lecanora conizaeoides. Ve staré jámě po těžbě písku, která se nachází uprostřed nově vzniklé paseky, jsme našli několik málo sterilních růžic Pyrola chlorantha. Po ukončení botanizování na Malém Chlumu jsme se přesunuli do nedaleké čestické hospody na pozdní oběd. I když byl přesun do hospody původně plánován na 12:30 (na což byl vedoucí exkurze některými hladovými účastníky neustále upozorňován), tak jsme se dostavili na vytoužený oběd až ve 14:30. Po vydatném pozdním obědě se většina účastníků přesunula do pískovny Písník Lípa, kde byly hned u parkování nalezeny některé vzácné druhy lišejníků rostoucí na modřínech.Kromě téměř stoprocentního pokrytí větví Hypogymnia physodes a H. tubulosa se tu vyskytují až donedávna vzácné provazovky Usnea hirta a U. scabrata, vousatka Bryoria fuscescens a Evernia prunastri. Hřebem exkurze byly tři jedinci Botrychium matricariifolium na okraji písčité cesty, z nichž jeden byl obzvláště fotogenický. V odvodňovacím příkopě byl pozorován kvetoucí porost Batrachium peltatum a trsy Carex paniculata. V borové monokultuře jsme viděli další vzácný druh, a to Chimaphila umbellata, který je zde však zatím jen sterilní. Z psamofytů se v pískovně vyskytuje Filago arvensis, Filago minima, Teesdalia nudicaulis a Spergula morisonii. Na vlhčím okraji cesty pod náletovými dřevinami se na květ chystali dva jedinci Dactylorhiza fuchsii, kteří sem zabloudili z nedaleké Přírodní památky Zadní Machová. I přes nepříznivé předpovědi počasí se exkurze vydařila a krátkou přeháňku jsme přečkali v čestické hospodě. Exkurze byla obsáhnuta i z entomologického hlediska a Miroslav Mikát všem účastníkům demonstroval některé své nálezy. V západní části lesního porostu na Malém Chlumu jsme nalezli chlupaté housenky vzácnějšího bourovce dubového (Lasiocampa quercus), na teplomilném ruderálu u polní cesty nesytku pryšcovou (Chamaesphecia empiformis) a na brslenových keřích hnízda housenek předivek (VYponomeuta sp.). Na lesním okraji jsme obdivovali velkou schránku motýla vakonoše trávového (Canephora hirsuta), vyrobenou housenkou ze suchých rostlinných úlomků, na vrcholu Malého Chlumu velkou můru hnědopásku dubovou (Minucia lunaris), která je typickým druhem teplomilných doubrav. Borové „blbolesy“ vysázené u pískovny v Lípě už entomologicky nenadchly, kromě hmyzem (larvami much) prošpikovaného zbytku kadávru kopytníka jsme zde pozorovali krasce (Anthaxia helvetica), hromadně hodující v květenství pampelišky.
Jan Doležal, Miroslav Mikát, Aleš Müller27. 4. - Lichenologická exkurze do přírodní památky Dubolka
V sobotu 27. dubna se za krásného počasí sešlo devět milovníků lišejníků západně od obce Ohařice u Jičína a ihned vyrazilo směrem k reliktu erodovaného struskového kužele obohaceného žilou olivinického bazaltoidu (nefelinický bazanit). Pod vedením Josefa P. Haldy z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Aleše Müllera (Bělá pod Bezdězem) byly určovány epifytické lišejníky rostoucí na starých třešních. Kromě běžných druhů byly zjištěny také vzácnější Evernia prunastri a Flavoparmelia caperata. Následovala exkurze v lomu, kdy byly nalezeny běžné skalní bazofilní lišejníky (Aspicilia contorta, Bilimbia sabuletorum, Botryolepraria lesdaini, Candelariella aurella, Lecanora dispersa, L. saxicola, Lecidella stignatea, Lepraria membranacea, Physcia caesia, Sarcogyne regularis, Verrucaria muralis). Na menších, o něco severněji položených parazitických kuželech byla nalezena vzácná dutohlávka Cladonia rangiformis a hávnatka Peltigera didactyla. Celkem bylo zaznamenáno přibližně 40 druhů lišejníků. (vs + jph)1. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Srpnovým Kyrgyzstánem“.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 1. března 2013 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti 19 členů, spolupracovníků a hostů. Účastníci byli seznámeni s hodnocením činnosti pobočky za rok 2012, s hospodařením za loňský rok a s připravovanými akcemi na rok 2013.
Následovala přednáška Alžběty Čejkové ze Správy CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové Srpnovým Kyrgystánem. V zajímavé prezentaci přednášející předvedla krajinu, rostliny a život lidí v Kyrgyzstánu. vs