Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2011
24. 9. - Dendrologická exkurze „Zámecký park Herálec“.
Dendrologická exkurze se uskutečnila 24. září 2011 za účasti 11 zájemců pod vedením ing. Zdeňka Blahníka. Do zámeckého parku v Herálci nám bohužel nebyl umožněn vstup, proto jsme si prohlédli park u zámku v obci Věž. Příjemně nás překvapily velké jedle Abies nordmanniana a Abies procera. Menší skupina vytrvalců pokračovala do parku ve Světlé nad Sázavou. (vs)16. 7. - Botanická exkurze „Na Křivinu“ ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Dobré
Na botanické exkurzi do lesa Křivina se sešlo 16. července 2011 celkem 10 zájemců. Exkurzi vedl Zdeněk Kaplan. Úvodní báseň z rychnovských pověstí Pod zelenou Křivinou přednesl Aleš Müller. Za slunečného počasí jsme procházeli smíšené i jehličnaté porosty nad obcí Křivice. Ze zajímavějších druhů byly nalezeny Aethusa cynapioides, Centaurium erythraea, Epipactis helleborine, Erechtites hieraciifolia, Melampyrum bohemicum, Senecio erraticus, Vicia dumetorum, Viscum laxum subsp. abietis. (vs)2. – 5. 6. - Floristický minikurz v Králíkách
Ve dnech 2. – 5. června 2011 se uskutečnil floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické společnosti v Králíkách. Kurzu se zúčastnilo 22 zájemců (studentů, amatérských i profesionálních botaniků). Exkurze směřovaly do fytochorionů Hanušovická vrchovina, Králická hornatina a Králický Sněžník. Vedení exkurzí se ujali Michal Ducháček, Zdeněk Kaplan, Pavel Lustyk, Romana Prausová a Věra Samková. Byly navštíveny lokality: okolí Králík, Králický Sněžník, sjezdovky nad Dolní Moravou, hadce u Raškova, vápencové lomy u Komňátky, přírodní park Jeřáb, vlhké louky poblíž Červené Vody, Buková hora. Poučnou přednášku o NPR Králický Sněžník přednesla Romana Prausová, která zároveň připravila informační materiály ke kurzu. Příjemné ubytování včetně polopenze bylo zajištěno v penzionu Adlerberg. (vs)28. 5. - Botanická exkurze údolím Kamenice na Návarov za Hackelia deflexa
V sobotu 28. května 2011 procházelo 15 nadšenců údolím řeky Kamenice od Bohuňovska k zřícenině hradu Návarov. Za slunečného počasí vedoucí exkurze Martin Šťastný ukazoval typické druhy suťových lesů a bučin např. Aruncus vulgaris, Dentaria enneaphyllos, Polystichum aculeatum, Thalictrum aquilegiifolium. Aleš Müller určoval lišejníky (Graphis scripta, Peltigera praetextata, Platismatia glauca, Hypogymnia tubulosa), Miroslav Mikát zase nápadné druhy hmyzu (brouky tesaříka panenského a červenáčka ohnivého). Na hradě Návarov nás zaujal kvetoucí lopuštík Hackelia deflexa a populace vratiček Botrychium lunaria. Pro vytrvalce byl odměnou kvetoucí kociánek Antennaria dioica na skalách nad údolím řeky Kamenice. (vs)30. 4. - Lichenologická exkurze k Plačtivé skále ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Dobré
Exkurze proběhla za slunečného počasí v sobotu 30. dubna 2011. Vyrazili jsme v poštu šesti účastníků a dvou vědychtivých psů z Pěčína. Skála sama o sobě není lichenologicky bohatá, přežívají zde pouze druhy tolerující silné zastínění (Cystocoleus niger, Enterographa zonata, Micarea lignaria, Porina chlorotica). Vrchní část skály je silně zarostlá mladým smrkovým lesem. Lesní porost přiléhající z boční JZ strany obsahuje starší listnáče i jehličnany a také ležící torza stromů. Tam byly zaznamenány druhy Absconditella lignicola, Calicium glaucellum, Cladonia caespiticia, C. coniocraea, C. digitata, Chaenotheca ferruginea, C. furfuracea a Graphis scripta. Skalní hřeben porůstají druhy Acarospora rufescens, Baeomyces rufus, Chrysothrix chlorina, Diploschistes scruposus, Lepraria caesioalba, Porpidia crustulata, P. crustulata, P. macrocarpa, P. tuberculosa, Psilolechia lucida a Trapelia coarctata. Zajímavější jsou skalky pod skálou samou, tvořící říční břeh, kde se v hojném množství vyskytují skalní lišejníky ekologicky vázané na oplachované skály (Bacidina inundata, Dermatocarpon luridum, Ionaspis lacustris, Verrucaria aethiobola a V. praetermissa). (jph)25. 2. - Přednáška Grónsko – kouzlo arktické divočiny
Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS proběhla 25. února 2011 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti 22 členů a spolupracovníků. Účastníci byli seznámeni s hodnocením činnosti pobočky za rok 2010, s hospodařením za loňský rok a s připravovanými akcemi na rok 2011. Následovala přednáška Radka Havelky z Univerzity Hradec Králové Grónsko – kouzlo arktické divočiny. Na nádherných fotografiích a v prezentaci přednášející předvedl krajinu, rostliny a život lidí v Grónsku.