Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2019
8. 11. - Shrnutí botanické sezóny 2019 ve východních Čechách
Zhodnocení botanické sezóny se uskutečnilo 8. 11. 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Akce se zúčastnilo 16 zájemců. Prezentaci významných nálezů a botanických akcí promítli Zuzana Mruzíková, Jan Doležal, Jiří Jakl, Romana Prausová a Věra Samková. Poté se prohlížely donesené herbářové položky, o zajímavých nálezech hovořili Pavel Lustyk a Jakub Šubrt, diskutovalo se o problému solení silnic v zimě, prezentovali se nové publikace a účastníci byli informování o některých chystaných akcích pobočky. (vs)21. 9. - Dendrologická exkurze do arboreta Bukovina
Dendrologická exkurze do jednoho z nejstarších arboret v České republice Bukovina u Hrubé Skály se uskutečnila 21. září 2019. Vedoucí Zdeněk Blahník ukázal 19 účastníkům 41 druhů dřevin. Proběhlo měření obvodu jedle obrovské (Abies grandis). Největší exemplář měl obvod kmene 426 cm. Z dalších zajímavých dřevin byly prezentovány sekvojovce obrovské (Sequoiadendron giganteum) a borovice rumelská (Pinus peuce). Také jsme obdivovali vyhlídku z pískovcové skály.13. - 16.6. - Floristický minikurz v Polici nad Metují
Ve dnech 13. – 16. 6. 2019 se uskutečnil floristický minikurz v Polici nad Metují, pořádaný Východočeskou pobočkou České botanické společnosti ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko. Kurzu se zúčastnilo celkem 29 zájemců, kteří navštívili především evidované lokality v CHKO Broumovsko – Machov: EVL Řeřišný, EL Na Vyhlídce, Nad hřištěm, Novodomské louky u Janovic, Jetřichovské louky, Horní Teplice: EL Za zbořeništi, Vernéřovice: Starý písník, Heřmánkovice: EL Rybníčky u obory, Křinice: Mláďovka, Zdoňov: EL Pod Křížovým vrchem, Zdoňovské louky pod Zdoňovským rybníkem a odkaliště u Jívky. Ze vzácnějších druhů byly nalezeny: Carex appropinquata, Carex dioica, Dactylorhiza incarnata, D. majalis, Drosera rotundifolia, Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris, Glyceria nemoralis, Gymnadenia conopsea, Triglochin palustris. Na lokalitách nás skvěle provedla botanička ze Správy CHKO Broumovsko Eliška Vicherová. Exkurze vedli Michal Ducháček, Jan Košnar, Romana Prausová a Věra Samková. Byla diskutována a navrhována péče o jednotlivé evidované lokality. Příjemné ubytování bylo zajištěno na Správě CHKO a v ubytovně TJ Spartak. (vs)1.6. - Botanická exkurze na Světlou u Žďáru nad Orlicí ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Hlinné.
V sobotu 1. června 2019 proběhla botanická exkurze do pískovny u Světlé pod vedením Honzy Doležala. Skupinka 16 botaniků procházela rekultivovanou částí pískovny, která je osázená borovou monokulturou. Většina zajímavých druhů rostla na okrajích borů a podél písčitých cest. Ze zajímavých druhů jsme pozorovali rozrazil Dilleniův a jarní (Veronica dillenii, V. verna), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), bělolist rolní a nejmenší (Filago arvensis, F. minima) a několik zástupců z rodu chlupáček. Nejzajímavějším druhem byl jistě chlupáček štětinatý (Pilosella rothiana). Na kraji boru u písčitého pole jsme nalezli několik trsů ostřice vřesovištní (Carex ericetorum) (jd)25. 5. - Botanická exkurze do okolí Vlčic na Trutnovsku
Botanická exkurze do okolí Vlčic na Trutnovsku se uskutečnila 25. května 2019. Pod vedením Josefa Harčarika se vydalo 13 dalších účastníků hledat vzácnou ostřici tlapkatou (Carex rhizina). Na slepencových skalách ji zde našel v roce 2016 Aleš Hájek. Kromě Carex rhizina byly prezentovány např. Carex digitata, Cotoneaster integerrimus, Juniperus communis. Pokračovalo se na evidovanou lokalitu Kamenná, kterou tvoří zajímavě tvarované slepencové skály zarostlé lesem. Viděli jsme ze vzácnějších druhů Cotoneaster integerrimus, Lilium martagon, Ribes alpinum. Exkurze byla ukončena prohlídkou zříceniny Brecštejn poblíž Hrádečku.(vs)6.4. - Lichenologická exkurze do PR Modlivý důl u Potštejna
Za pěkného počasí proběhla v sobotu 6. dubna 2019 pod vedením Josefa Haldy z PřF UHK exkurze do PR Modlivý důl u Potštejna. V suťovém lese byly na mohutných javorech mléčích zjištěny vzácnější druhy mikrolišejníků, např. Acrocordia gemmata, Bacidia rubella nebo Bacidia subincompta. Mokré skalky porůstají některé bazifilní lišejníky (Collema auriforme, Verrucaria muralis. Exkurze skončila v 14:00. (jh)1.3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Špicberky očima krkonošských botaniků“.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 1. března 2019 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Celkem 28 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2018, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Po čtyřech letech proběhla volba výboru pobočky. Zvoleni byli Jan Doležal, Josef Kučera, Pavel Lustyk, Romana Prausová a Věra Samková. Následovala zajímavá přednáška Špicberky očima krkonošských botaniků. Josef Harčarik, Alžběta Čejková a Jiří Dvořák povídali o přírodě i životě obyvatel na norských ostrovech. (vs)