Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2015
26. 9. - Dendrologická exkurze do Pardubic
Za hojné účasti dvaceti lidí se uskutečnila dendrologická exkurze v Pardubicích 26. září 2015.
Pod vedením Zdeňka Blahníka jsme procházeli od hlavního nádraží okolo pošty, dále ulicí Hlaváčovou až do arboreta poblíž ulice Teplého. Demonstrováno bylo 90 dřevin, ze zajímavějších např. brslen bradavičnatý, javor červený, metasekvoje čínská, mišpule obecná a nahovětvec dvoudomý. (vs)27. 6. - Botanická exkurze do Zvonkového údolí ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory v Rychnově n. Kn.
V sobotu 27. 6. 2015 se sešlo 9 zájemců pod vedením Bětky Čejkové a Josefa Kučery na botanické exkurzi ve Zvonkovém údolí v Orlických horách. Za počátečního mírného deště jsme prošli Zvonkové údolí se zastávkou u tůně s vysazeným ďáblíkem. Pokračovali jsme lesem kolem mohutné jedle do horního Neratova a pak údolím potůčku do osady Podlesí a do Zvonkového údolí. Cestou jsme viděli stovky kvetoucích vemeníků zelenavých, několik lilií cibulkonosných, odkvetlé prstnatce májové a ještě kvetoucí (desítky) prstnatců Fuchsových. Na louce U třech lip v Neratově jsme našli novou lokalitu pro Orlické hory pětiprstky žežulníku a všivce lesního. V údolí potůčku nad Podlesím byl objeven krásně kvetoucí trs kamzičníku rakouského. V okolí Divoké Orlice ho bylo mnohokrát víc. V odpoledních hodinách jsme exkurzi zdárně ukončili. (JK)4. – 7. 6. - Floristický minikurz v Úpici
4. – 7. června 2015 se konal floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici. Zúčastnilo se ho celkem 17 zájemců. Exkurze směřovaly do fytochorionů: Trutnovské a Červenokostelecké Podkrkonoší, do Krkonoš lesních a Rýchor. Vedení exkurzí se ujali Michal Ducháček, Zdeněk Kaplan, Romana Prausová a Věra Samková. Za velmi teplého a slunečného počasí bylo mapováno pobřeží Úpy od Horního Maršova až po Babiččino údolí u Ratibořic. Byly sledovány splavované horské druhy např. Anthriscus nitidus, Carduus personata, Luzula sylvatica, Petasites kablikianus, Veratrum album subsp. lobelianum. K zajímavým nálezům patří Equisetum hyemale, E. pratense, Chrysosplenium oppositifolium. Příjemné ubytování bylo zajištěno v ubytovně Sparta v Úpici. Nezapomenutelné se staly večerní gurmánské zážitky v hotelu Beránek na náměstí. (vs)9. 5. - Botanická exkurze do okolí železniční trati Petrovice n. Orl. - Bolehošť
Dne 9. května 2015 byla uspořádána exkurze do okolí trati od Petrovic nad Orlicí směrem k Bolehošti. Na železniční zastávce vedoucí exkurze Jan Doležal ukázal 9 účastníkům několik druhů pomněnek (Myosotis arvensis, M. stricta, M. ramosissima) a Saxifraga tridactylites. V tůních u trati jsme obdivovali kvetoucí Cardamine dentata a Hottonia palustris. Na lesních cestách bohatě kvetla Teesdalia nudicaulis. Došli jsme borovými lesy podél trati až k lokalitě Viola rupestris. Ze vzácnějších druhů jsme viděli Botrychium lunaria, Hydrocotyle vulgaris, Carex ericetorum. (vs)2. 5. - Na bahenní pampelišky do rezervací u Lázní Bělohrad
V sobotu 2.5.2015 se uskutečnila exkurze na bahenní pampelišky. V Miletínské bažantnici předvedl vedoucí exkurze Jaroslav Zámečník 13 zájemcům 4 druhy bahenních pampelišek (Taraxacum bavaricum, T. mendax, T. skalinskanum a T. vindobonense). Viděli jsme i další vzácné druhy Sesleria uliginosa, Dactylorhiza majalis, Ophioglossum vulgatum. Na dalších lokalitách v Červené Třemešné ani v PP Byšičky nebyly bahenní pampelišky nalezeny. (vs)11. 4. - Lichenologická exkurze do přírodní rezervace Peliny
V sobotu 11. dubna 2015 se v 10:00 na parkovišti u PR Peliny (Choceň) sešlo 16 zájemců a tři psi k lichenologické exkurzi. Josef P. Halda postupně demonstroval několik běžných epifytických makrolišejníků (rezervace je bohužel na epifyty chudá) a dále také některé mikrolišejníky na skalách. Skupina postupně obešla celou rezervaci a kolem 15:00 se v parku v údolí Tiché Orlice postupně rozpustila. Mezi zajímavější nálezy patří epifyt Opegrapha vermicellifera na olších a Piccolia ochrophora na bezech u řeky. Nápadnějšími objekty byly hojně kvetoucí trsy tařice skalní na vysluněných skalách nad řekou. (jh)7. 3. - Za jmelím do Heřmanova Městce
Neobvykle brzká jarní exkurze byla podniknuta 7. března 2015 do zámeckého parku v Heřmanově Městci. Hledání různých hostitelů jmelí se zúčastnilo 17 lidí. Vedoucí exkurze ing. Zdeněk Blahník nás nejen informoval o druzích jmelí, areálu jejich výskytu, ale demonstroval některé druhy dřevin a jejich poznávání podle pupenů např. Fraxinus angustifolia, Laburnum anagyroides, Rhamnus cathartica, Ulmus ad. Obdivovali jsme žlutě a červeně kvetoucí Hamamelis mollis a voňavé květy Viburnum farreri. Jmelí bylo nalezeno na 19 listnáčích, dokonce i na dubu nebo ochmetu. Všichni byli překvapeni velkým množstvím a velikostí trsů jmelí, které bylo popadané na zemi. Za postupně se zlepšujícího počasí od oblačného až k slunečnému jsme zaznamenali i jednotlivě kvetoucí krokusy, sněženky, sasanku hajní, jaterník podléšku, pryskyřník plazivý nebo ptačinec žabinec. (vs)27. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS.
Přednáška „Od Amazonky k vrcholkům And“.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se uskutečnila 27. února 2015 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové za větší účasti 34 členů, spolupracovníků a hostů. Účastníci byli seznámeni s hodnocením činnosti pobočky za rok 2014, s hospodařením za loňský rok a s připravovanými akcemi na rok 2015. Zdeněk Kaplan informoval o projektu Pladias a nabídl spolupráci floristům při tvorbě map rozšíření druhů.
Následovala přednáška Ivo Králíčka Od Amazonky k vrcholkům And. V prezentaci přednášející představil botanické zajímavosti a zážitky ze své cesty po Kolumbii v roce 2014. (vs)