Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2022
4. 11. - Shrnutí botanické sezóny 2022 ve východních Čechách
Zhodnocení botanické sezóny proběhlo 4. 11. 2022 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Akce se zúčastnilo 17 zájemců. Prezentaci zajímavých nálezů a botanických akcí promítli Jan Doležal, Michal Vávra, Romana Prausová a Věra Samková. Poté se prohlížely a určovaly donesené herbářové položky. Nakonec proběhla diskuze o přípravě floristického kurzu v Hradci Králové (vs)17. 9. - Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Dobřenicích
Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Dobřenicích se uskutečnila 17. září 2022. Exkurzi tradičně vedl Zdeněk Blahník, který okomentoval 70 druhů dřevin. Celkem 16 zájemců prošlo nálety hodně zarostlý zámecký park, kde byly zaznamenány např. Abies nordmanniana, Fraxinus pennsylvanica, Sequoiadendron giganteum, velké stromy Quercus robur a Fraxinus excelsior. (vs)9. – 12. 6. - Floristický minikurz v Pastvinách
Ve dnech 9. – 12. června 2022 se uskutečnil floristický minikurz v Pastvinách. Kurzu se zúčastnilo 31 zájemců. Exkurze byly vedeny do fytochorionů: Žambersko, Český hřeben a Králická hornatina. Navštívili jsme rašeliniště nad Mladkovem, u Orliček, Pod Předním vrchem, Hanička, louky u Bartošovic, lokality v okolí Orliček, Pastvin, Mladkova, Českých Petrovic, PR Hynkovice, PR Sutice, PR Zemská brána. Lokality navrhl Josef Kučera a Michal Gerža. Exkurze vedli Josef Halda, Zdeněk Kaplan, Jan Košnar, Pavel Novák, Věra Samková a Vojtěch Taraška. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Bublačka v Pastvinách, kde se rovněž uskutečnily večerní prezentace nálezů. (vs)21. 5. - Botanická exkurze do údolí Třebovky a na Dlouholoučské stráně
Exkurze se uskutečnila 21. 5. května 2022. Z vlakového nádraží v Městečku Trnávka jsme vyrazili na několik lokalit v údolí Třebůvky (Plechtinec, Petrůvka, Vranová) a PR Dlouholoučské stráně jižně od Moravské Třebové. Mezi jednotlivými lokalitami jsme se přesunovali vlastními auty. K nejvýznamnějším nálezům patří bohatá populace Cephalanthera damasonium a Orobanche alba u Plechtince, Brachypodium rupestre u Petrůvky a Aira caryophyllea a Carex montana u Vranové. Na Dlouholoučských stráních byl hlavním tématem vhodný management o toto plošně rozsáhlé chráněné území. (PL)7. 5. - Botanická exkurze za jarními terofyty do Hradce Králové
V sobotu 7. května 2022 proběhla pod vedením Mgr. Honzy Doležala z rychnovského muzea botanická exkurze do okolí železniční stanice Hradec Králové Slezské předměstí. Skupinka 15 účastníků prozkoumala odstavná kolejiště, písčité trávníky, ale i nedaleký městský park Háječek. Přímo mezi kolejemi jsme pozorovali rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum), který se v posledních letech šíří především na nádražích, stejně jako lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). V parku Háječek jsme pozorovali například některé vysazené cibuloviny, jako třeba sněženku Woronovu (Galanthus woronowii). Michal Hroneš z olomoucké univerzity nám však také demonstroval některé další cibuloviny z rodu Gagea a Ornithogalum. V písčitých trávnících jsme pozorovali běžné druhy, jako například plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), nebo rožec lepkavý a pětimužný (Cerastium glutinosum a C. semidecandrum). Ze zajímavějších druhů pak silně ohrožený rozrazil polní (Veronica agrestis). (jd)2. 4. - Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny
V sobotu 2. dubna proběhla lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny pod vedením Josefa P. Haldy. Přes nepřízeň počasí (zataženo, teplota kolem 0°C a vítr) se 8 účastníků exkurze snažilo najít v suťovém lese lišejníky. Našli jsme několik běžných druhů (Hypogymnia physodes, Lepraria incana, Coenogonium pineti, Cladonia coniocraea, Micarea micrococca, Anisomeridium polypori, Chaenotheca brunneola). Díky přítomným botanikům a mykologům jsme se poučili také několika mechorosty (Tetraphis pellucida, Serpoleskea subtilis, Brychythecium sp., Hypnum cupressiforme, Rhizomnium punctatum), a poněkud omrzlými cévnatými rostlinami (Mercurialis perennis, Arum maculatum, Polypodium vulgare, Dryopteris dilatata, Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes, Corydalis cava) a houbami (Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Nectria cinnabarina, Exidia glandulosa, Lachnellula willkommii, Gloeophyllum odoratum, Xylaria hypoxylon). Prošli jsme větší část rezervace a rozešli se v 14:30. (jph)4. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Přírodou Mexika“.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 4. března 2022 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Celkem 21 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2021, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Následovalo poutavé povídání Ivo Králíčka o mexické přírodě, tamních lidech a městech. (vs)