Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2020
6. 11. - Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách
Akce zrušena z důvodu trvajících protikoronavirových opatření

Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin19. 9. - Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Chlumci nad Cidlinou
Vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník

Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Chlumci nad Cidlinou se uskutečnila 19. září 2020 za velké účasti 30 lidí. Zdeněk Blahník demonstroval 70 druhů dřevin. Na kopci před zámkem jsme obdivovali obrovský rozložitý dub letní, kterému větve sahají níže než je báze stromu. K další zajímavostem patřily přes 9 m vysoký řešetlák počistivý, který se v parcích většinou nepěstuje, a dobře pozorovatelný ochmet evropský narostlý na spodní větvi dubu červeného. (vs)11. – 14. 6. - Floristický minikurz v Olešnici v Orlických horách ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou.
Ve dnech 11. – 14. června 2020 proběhl floristický minikurz v Olešnici v Orlických horách, pořádaný Východočeskou pobočkou České botanické společnosti ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory. Kurzu se zúčastnilo 34 zájemců. Podařilo se navštívit přes 40 lokalit v okolí Olešnice, Sedloňova a Deštném v Orlických horách (např. PR Hořečky, louky v okolí chaty Číhalka, sjezdovka u Žídků, mokřadní louky v údolí Olešenky, Upolíny v Ošerově, lom Špičák, louky na Polomu). Mapu lokalit se seznamem významných druhů připravil Josef Kučera. Exkurze vedli Zdeněk Kaplan, Jan Košnar, Pavel Lustyk, Romana Prausová a Věra Samková. Ze vzácnějších druhů byly nalezeny: Arnica montana, Carex appropinquata, Carex davalliana, Carex diandra, Dactylorhiza incarnata, D. majalis, Drosera rotundifolia, Eleocharis mamillata, Gymnadenia conopsea, Moneses uniflora, Menyanthes trifoliata, Orchis mascula, Salix rosmarinifolia, Veronica maritima. Pěkné ubytování bylo zajištěno v chatě Juráška, kde se uskutečnily večerní prezentace nálezů a přednášky Josefa Kučery a Zuzany Mruzíkové. (vs)6. 6. - Botanická exkurze do Olešnice u Častolovic ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Hlinné.
V sobotu 6. června proběhla botanická exkurze do okolí Čestic nedaleko Častolovic. Devět účastníků společně s vedoucím exkurze Honzou Doležalem začalo botanizovat hned v okolí železniční stanice, kde exkurze začínala. Trasa dále pokračovala na zbytky rozvolněných výslunných trávníků u zemědělského objektu, kde se nachází lokalita černýše rolního (Melampyrum arvense). Dále jsme směřovali kolem remízků přes svažité louky k polnímu okraji u vrchu Strýc, kde roste bohatá populace pryskyřníku rolního (Ranunculus arvensis), společně s hlaváčkem letním (Adonis aestivalis) a ostrožkou stračkou (Consolida regalis). Cestou jsme však pozorovali další zajímavé druhy, jako smldník jelení (Peucedanum cervaria), kakost hnědočervený (Geranium phaeum) nebo ostřici plstnatou (Carex tomentosa). Trasa exkurze dále směřovala na louky a lesní okraje mezi Pasekami a Olešnicí. U starého ovocného sadu na erodované opukové stráňce rostla bohatá populace tařice kališní (Alyssum alyssoides) společně s vítodem chocholatým (Polygala comosa), chlupáčkem zedním (Pilosella officinarum) a úročníkem bolhojem (Anthyllis vulneraria). Na okraji lesa jsme pak narazili na poslední přežívající exemplář jalovce obecného (Juniperus communis) a celkem bohatou populaci Okrotice bílé (Cephalanthera damasonium). Úspěšná exkurze byla již tradičně ukončena v nedaleké čestické hospodě. (jd)23. 5. - Botanická exkurze do Stárkovských bučin
Vedoucí exkurze Mgr. Jaroslav Jirásek z Hronova.

Za drobného deště se 23. května 2020 sešla skupina 9 zájemců, kteří pod vedením Jaroslava Jiráska vyšli z náměstí ve Stárkově směrem k Vysokému kameni. Na stráni za Stárkovem byl překvapující výskyt skalníku Cotoneaster integerrimus. V bučinách nás zaujaly porosty Festuca altissima. Nejvíce fascinující byla hluboká skalní rozsedlina tzv. Trpasličí rokle, která je 100 m dlouhá a více než 20 m hluboká. Na opukových skalách zde rostly Polystichum aculeatum a Cardaminopsis arenosa. Kouzelný pohled na Stárkov se naskytl z vyhlídky na zelené turistické značce. (vs)28. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška Tádžikistán – přechod Fanských hor.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 28. února 2020 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. V přednášce Tádžikistán – přechod Fanských hor nám díky krásným snímkům přiblížil Ivo Králíček tamní přírodu i města. Poté bylo 26 účastníků seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2019, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Michal Ducháček informoval přítomné o nově se šířících druzích např. Euphorbia saratoi, Cardamine occulta, Stellaria ruderalis a doporučil sledovat jejich výskyt. (vs)