Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2021
5. 11 - Shrnutí botanické sezóny 2021 ve východních Čechách
Zhodnocení botanické sezóny se uskutečnilo 5. 11. 2021 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Akce se zúčastnilo 15 zájemců a další 4 se připojili online. Nejdříve Romana Prausová upozornila na novou publikaci Červená kniha Vysočiny. Prezentaci zajímavých nálezů a botanických akcí promítli Jakub Šubrt, Jan Košnar a Jitka Laburdová, Michal Vávra, Jan Doležal, Zuzana Mruzíková a Věra Samková. Prezentace je možné stáhnout z odkazu: www.uschovna.cz/zasilka/RUPZTG266EDBTFKT-RNB. Poté se prohlížely a určovaly donesené herbářové položky. (vs)25. 9. - Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Letohradu s návštěvou školní botanické zahrady
Dendrologická exkurze do Letohradu proběhla 25. září 2021. Zdeněk Blahník zahájil demonstraci dřevin již od železničního nádraží k náměstí. Nejprve jsme se podívali do areálu botanické zahrady Základní školy v ulici Komenského, kde nám paní ředitelky Pavla Skácelíková a Ivana Veselá předvedly nově opravenou zahradu a skleník s historickými fotografiemi z doby jeho největšího rozkvětu. V areálu zahrady vedoucí exkurze poutavě okomentoval 16 druhů dřevin. Celkem 23 zájemců navštívilo zámecký park, kde bylo zaznamenáno přes 50 druhů dřevin např. Abies homolepis, A. alba, A. nordmanniana, Cercidiphyllum japonicum, Ginkgo biloba. Obdivovali jsme starý smrk ztepilý, u kterého byl změřen obvod (371 cm). Exkurze byla zakončena ve staré lipová aleji u kaple sv. Jana Nepomuckého, odkud jsou nádherné výhledy. (vs)11. – 14. 6. - Floristický minikurz ve Zderazi
Ve dnech 11. – 14. června 2021 se uskutečnil floristický minikurz ve Zderazi, pořádaný Východočeskou pobočkou České botanické společnosti ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Východní Čechy. Kurzu se zúčastnilo 43 zájemců. Exkurze byly vedeny do PR Maštale, na opukové stráně v okolí Chotěnova, Olšan, Mladočova, Zrnětína, Bílého Koně, Střemošic a Nových Hradů, dále k rybníkům u Budislavi, Štěnce, Kutřína, Perálce a Zderazi a na vlhké louky u Martinic, Plaňavy a u České Rybné. Lokality navrhli Naďa Gutzerová, Roman Kalous a Jan Košnar. Exkurze vedli Zdeněk Kaplan, Jan Košnar, Romana Prausová a Věra Samková. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Renospond, kde se uskutečnily večerní prezentace nálezů, přednáška Šárky Hidalgové a promítání fotografií z loňského minikurzu v Olešnici (vs)22. 5. - Botanická exkurze do lesa Vražba
V sobotu 22. května 2021 se uskutečnila botanická exkurze do lesa Vražba. Ve Velichovkách se sešlo 13 účastníků, kteří se vydali po cyklostezce jižním směrem. Pod vedením Jitky Laburdové procházeli smíšenými lesními porosty s bohatým bylinným patrem. Ze vzácnějších druhů byly nalezeny na několika lokalitách ještě nekvetoucí střevíčníky (Cypripedium calceolus), tisíce lilií zlatohlavých (Lilium martagon), vemeníky (Platanthera sp.), okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), kvetoucí upolíny (Trollius altissimus) a medovníky (Melittis melissophyllum) a na jedlích jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis). V jižní části lesa Vražba na slínovcové stráni kvetly vstavače nachové (Orchis purpurea). V návaznosti na PP Vražba v jižním okraji lesního komplexu rostly v travnatém lemu např. voskovka menší (Cerinthe minor), čilimník nízký (Chamaecytisus supinus), snědek (Ornithogalum umbellatum agg.) a náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora). Z invazních druhů byly zaznamenány netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), z. obrovský (S. gigantea) a střemcha pozdní (Prunus serotina). (vs, jl)8. 5. - Botanická exkurze do okolí Kovače
Botanickou exkurzi 8. května 2021 do okolí obce Kovač vedl Michal Ducháček. Krásné slunečné počasí provázelo 18 účastníků celý den. Hned na železniční zastávce bylo demonstrováno větší množství rostlin a podařilo se nalézt silně ohrožený druh rožec pochybný (Cerastium dubium). Na vlhkých loukách v okolí železniční stanice kvetl ohrožený druh orsej blatoucholistý (Ficaria calthifolia), v příkopu byla objevena silně ohrožená violka nízká (Viola pumila) a na dalších 2 místech rožec pochybný (Cerastium dubium). Na okraji lesa Velké Kabáty jsme obdivovali kvetoucí mochnu bílou (Potentilla alba) a rašící silně ohrožený pryšec kosmatý (Euphorbia pillirica). V lese jsme mohli vidět běžný orsej jarní (Ficaria verna), ostřici horskou (Carex montana) nebo kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), v lesíku u trati ohrožený křivatec nejmenší (Gagea minima). Podél železniční trati k zastávce Kovač rostly tisíce jarních lodyh přesličky rolní (Equisetum arvense) a kvetla prvosenka jarní (Primula veris). (vs)1. 5. - Botanická exkurze za jarními terofyty do Hradce Králové
vzhledem k vládním nařízením se botanická exkurze dne 1. května ruší
Vedoucí exkurze Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou. Hradec Králové, Slezské Předměstí, železniční stanice, 50°13'17,6"N, 15°51'36,2"E, 10 hodin3. 4. - Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny
Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph. D. z PřF UHK.

vzhledem k vládním nařízením se lichenologická exkurze ruší5. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala online 5. března 2021. Bylo to poprvé v historii Východočeské pobočky. Přihlásilo se 56 účastníků, jak členů pobočky, tak zájemců, kteří se o akci dozvěděli z internetových stránek nebo facebooku České botanické společnosti. Funkce administrátorky schůze v prostředí Microsoft Teams se výborně zhostila Romana Prausová. Josef Kučera nejprve zhodnotil akce minulého roku za doprovodu krátké prezentace. Věra Samková seznámila účastníky s hospodařením pobočky za rok 2020. Josef Kučera informoval o plánovaných akcích na rok 2021. Poté následovala velice zajímavá přednáška Letem světem parazitických rostlin Jakuba Těšitele z Masarykovy univerzity v Brně. Po skončení přednášky vznesli účastníci několik dotazů na přednášejícího. (vs)