Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 20224. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Přírodou Mexika“.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 4. března 2022 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Celkem 21 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2021, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Následovalo poutavé povídání Ivo Králíčka o mexické přírodě, tamních lidech a městech. (vs)

2. 4. - Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny

V sobotu 2. dubna proběhla lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny pod vedením Josefa P. Haldy. Přes nepřízeň počasí (zataženo, teplota kolem 0°C a vítr) se 8 účastníků exkurze snažilo najít v suťovém lese lišejníky. Našli jsme několik běžných druhů (Hypogymnia physodes, Lepraria incana, Coenogonium pineti, Cladonia coniocraea, Micarea micrococca, Anisomeridium polypori, Chaenotheca brunneola). Díky přítomným botanikům a mykologům jsme se poučili také několika mechorosty (Tetraphis pellucida, Serpoleskea subtilis, Brychythecium sp., Hypnum cupressiforme, Rhizomnium punctatum), a poněkud omrzlými cévnatými rostlinami (Mercurialis perennis, Arum maculatum, Polypodium vulgare, Dryopteris dilatata, Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes, Corydalis cava) a houbami (Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Nectria cinnabarina, Exidia glandulosa, Lachnellula willkommii, Gloeophyllum odoratum, Xylaria hypoxylon). Prošli jsme větší část rezervace a rozešli se v 14:30. (jph)

7. 5. - Botanická exkurze za jarními terofyty do Hradce Králové

V sobotu 7. května 2022 proběhla pod vedením Mgr. Honzy Doležala z rychnovského muzea botanická exkurze do okolí železniční stanice Hradec Králové Slezské předměstí. Skupinka 15 účastníků prozkoumala odstavná kolejiště, písčité trávníky, ale i nedaleký městský park Háječek. Přímo mezi kolejemi jsme pozorovali rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum), který se v posledních letech šíří především na nádražích, stejně jako lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). V parku Háječek jsme pozorovali například některé vysazené cibuloviny, jako třeba sněženku Woronovu (Galanthus woronowii). Michal Hroneš z olomoucké univerzity nám však také demonstroval některé další cibuloviny z rodu Gagea a Ornithogalum. V písčitých trávnících jsme pozorovali běžné druhy, jako například plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), nebo rožec lepkavý a pětimužný (Cerastium glutinosum a C. semidecandrum). Ze zajímavějších druhů pak silně ohrožený rozrazil polní (Veronica agrestis). (jd)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (www.moh.cz/vpcbs/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

         RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz