Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2019
6.4. - Lichenologická exkurze do PR Modlivý důl u Potštejna
Za pěkného počasí proběhla v sobotu 6. dubna 2019 pod vedením Josefa Haldy z PřF UHK exkurze do PR Modlivý důl u Potštejna. V suťovém lese byly na mohutných javorech mléčích zjištěny vzácnější druhy mikrolišejníků, např. Acrocordia gemmata, Bacidia rubella nebo Bacidia subincompta. Mokré skalky porůstají některé bazifilní lišejníky (Collema auriforme, Verrucaria muralis. Exkurze skončila v 14:00. (jh)1.3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Špicberky očima krkonošských botaniků“.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 1. března 2019 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Celkem 28 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2018, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Po čtyřech letech proběhla volba výboru pobočky. Zvoleni byli Jan Doležal, Josef Kučera, Pavel Lustyk, Romana Prausová a Věra Samková. Následovala zajímavá přednáška Špicberky očima krkonošských botaniků. Josef Harčarik, Alžběta Čejková a Jiří Dvořák povídali o přírodě i životě obyvatel na norských ostrovech. (vs)