Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2020


Jarní akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2020 jsou vzhledem k situaci s koronavirem do odvolání zrušeny.
4. 4. - Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny
Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph. D. z PřF UHK.

Ostrov, odbočka ze silnice č. 315 na červenou Jiráskovu stezku, 10 hodin28. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška Tádžikistán – přechod Fanských hor.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 28. února 2020 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. V přednášce Tádžikistán – přechod Fanských hor nám díky krásným snímkům přiblížil Ivo Králíček tamní přírodu i města. Poté bylo 26 účastníků seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2019, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Michal Ducháček informoval přítomné o nově se šířících druzích např. Euphorbia saratoi, Cardamine occulta, Stellaria ruderalis a doporučil sledovat jejich výskyt. (vs)