Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 20191.3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Špicberky očima krkonošských botaniků“.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 1. března 2019 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Celkem 28 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2018, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Po čtyřech letech proběhla volba výboru pobočky. Zvoleni byli Jan Doležal, Josef Kučera, Pavel Lustyk, Romana Prausová a Věra Samková. Následovala zajímavá přednáška Špicberky očima krkonošských botaniků. Josef Harčarik, Alžběta Čejková a Jiří Dvořák povídali o přírodě i životě obyvatel na norských ostrovech. (vs)

6.4. - Lichenologická exkurze do PR Modlivý důl u Potštejna

Za pěkného počasí proběhla v sobotu 6. dubna 2019 pod vedením Josefa Haldy z PřF UHK exkurze do PR Modlivý důl u Potštejna. V suťovém lese byly na mohutných javorech mléčích zjištěny vzácnější druhy mikrolišejníků, např. Acrocordia gemmata, Bacidia rubella nebo Bacidia subincompta. Mokré skalky porůstají některé bazifilní lišejníky (Collema auriforme, Verrucaria muralis. Exkurze skončila v 14:00. (jh)

25. 5. - Botanická exkurze do okolí Vlčic na Trutnovsku

Vedoucí exkurze Mgr. Josef Harčarik z KRNAP ve Vrchlabí.
Sraz účastníků ve Vlčicích u zámku, N 50°33'37,3", E 15°49'20,3", 10 hodin.

1.6. - Botanická exkurze na Světlou u Žďáru nad Orlicí ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Hlinné.

V sobotu 1. června 2019 proběhla botanická exkurze do pískovny u Světlé pod vedením Honzy Doležala. Skupinka 16 botaniků procházela rekultivovanou částí pískovny, která je osázená borovou monokulturou. Většina zajímavých druhů rostla na okrajích borů a podél písčitých cest. Ze zajímavých druhů jsme pozorovali rozrazil Dilleniův a jarní (Veronica dillenii, V. verna), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), bělolist rolní a nejmenší (Filago arvensis, F. minima) a několik zástupců z rodu chlupáček. Nejzajímavějším druhem byl jistě chlupáček štětinatý (Pilosella rothiana). Na kraji boru u písčitého pole jsme nalezli několik trsů ostřice vřesovištní (Carex ericetorum) (jd)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (www.moh.cz/vpcbs/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

         RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz