Akce Východočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2021
3. 4. - Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny
Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph. D. z PřF UHK.

vzhledem k vládním nařízením se lichenologická exkurze ruší5. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala online 5. března 2021. Bylo to poprvé v historii Východočeské pobočky. Přihlásilo se 56 účastníků, jak členů pobočky, tak zájemců, kteří se o akci dozvěděli z internetových stránek nebo facebooku České botanické společnosti. Funkce administrátorky schůze v prostředí Microsoft Teams se výborně zhostila Romana Prausová. Josef Kučera nejprve zhodnotil akce minulého roku za doprovodu krátké prezentace. Věra Samková seznámila účastníky s hospodařením pobočky za rok 2020. Josef Kučera informoval o plánovaných akcích na rok 2021. Poté následovala velice zajímavá přednáška Letem světem parazitických rostlin Jakuba Těšitele z Masarykovy univerzity v Brně. Po skončení přednášky vznesli účastníci několik dotazů na přednášejícího. (vs)