Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 20215. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala online 5. března 2021. Bylo to poprvé v historii Východočeské pobočky. Přihlásilo se 56 účastníků, jak členů pobočky, tak zájemců, kteří se o akci dozvěděli z internetových stránek nebo facebooku České botanické společnosti. Funkce administrátorky schůze v prostředí Microsoft Teams se výborně zhostila Romana Prausová. Josef Kučera nejprve zhodnotil akce minulého roku za doprovodu krátké prezentace. Věra Samková seznámila účastníky s hospodařením pobočky za rok 2020. Josef Kučera informoval o plánovaných akcích na rok 2021. Poté následovala velice zajímavá přednáška Letem světem parazitických rostlin Jakuba Těšitele z Masarykovy univerzity v Brně. Po skončení přednášky vznesli účastníci několik dotazů na přednášejícího. (vs)

3. 4. - Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny
Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph. D. z PřF UHK.

vzhledem k vládním nařízením se lichenologická exkurze rušíZájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (www.moh.cz/vpcbs/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

         RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz