Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 202028. 2. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška Tádžikistán – přechod Fanských hor.

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 28. února 2020 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. V přednášce Tádžikistán – přechod Fanských hor nám díky krásným snímkům přiblížil Ivo Králíček tamní přírodu i města. Poté bylo 26 účastníků seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2019, s hospodařením za loňský rok a s plánovanými akcemi. Michal Ducháček informoval přítomné o nově se šířících druzích např. Euphorbia saratoi, Cardamine occulta, Stellaria ruderalis a doporučil sledovat jejich výskyt. (vs)

4. 4. - Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny
Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph. D. z PřF UHK.

Ostrov, odbočka ze silnice č. 315 na červenou Jiráskovu stezku, 10 hodinZájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (www.moh.cz/vpcbs/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

         RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz