Puszcza Borecka

Author:
Zalewska A. & Szymczyk R.
Year:
2023
Journal:
In: Obidziński A.(ed.), Śladami Mistrzów. Miejsca fascynacji prekursorów polskiej geobotaniki. Polskie Towarzystwo Botaniczne i Wydawnictwo SGGW
Pages:
p. 21–25, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa
Url:
thumb
[in Polish]; chapter in book, Poland, history of research
Id:
36430
Submitter:
zpalice
Post_time:
Friday, 19 April 2024 10:35