Nya och mindre kända Svenska Lafarter, beskrifne VI Fortsättningen vidare fullfoeljd

Author:
Acharius E.
Year:
1797
Journal:
Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar / Nova Acta Reg. Acad. Sci. Holmiae, [ser. 2]
Pages:
18[3]: 193–218, tab
Url:
thumb
Id:
34497
Submitter:
jph
Post_time:
Wednesday, 20 July 2022 11:56