Nya och mindre kända Svenska Lafarter, beskrifne VI Fortsättningen vidare fullfoeljd

Author:
Acharius E.
Year:
1797
Journal:
Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar / Nova Acta Reg. Acad. Sci. Holmiae, [ser. 2]
Pages:
18[2]: 111–133
Url:
thumb
Id:
34496
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 19 July 2022 16:13