โฟลิโอสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซีอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย [Foliose Iichens of family Physciaceae at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province]

Author:
มีสิม สั. & มงคลสุข พ. [Meesim S. & Mongkolsuk P.]
Year:
2010
Journal:
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย [Thai Journal of Botany]
Pages:
2 (ฉบับพิเศษ/Special Issue): 55-64
Url:
thumb
[in Thai language with English abstract:] The foliose lichens in family Physciaceae from barks and rocks in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province were collected during 2005-2009. There were 481 samples from seven forest types: lower montane scrub, lower montane coniferous forest, lower montane rainforest, dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest and tropical rainforest. They were identified into six genera and 46 species. The number of species of Heterodermia, Pyxine, Physcia, Dirinaria, Phaeophyscia and Hyperphyscia were 21, 13, 5, 4, 2 and 1, respectively. The taxa diversity were found 24 species in lower montane scrub and mixed deciduous forest, whereas Heterodermia brevicilliata, H. flavosquamosa, H. pacifica, Pyxine microspora and Physcia tribarcioides were found to be new record to Thailand. Dirinaria picta and Pyxine consocians were commonly found in all forest types. KEYWORDS: Foliose lichens, family Physciaceae, Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province.
Id:
22528
Submitter:
zdenek
Post_time:
Friday, 14 December 2012 16:33