Page 3620 of 3657 Results 36191 - 36200 of 36569
Id/Author/Year/TitleOrder by:  Year  Id  Author  Title
379
Pišút I. & Liška J. (2001): Zprávy ze sekce (In memoriam prof. Zdeněk Černohorský + 5. 9. 2001 Praha) - Bryonora, 28: 26-28

EndNote Read more... 

378
Palice Z. (ed.) (2001): Nová lichenologická literatura X - Bryonora, 27: 23-28

EndNote Read more... 

377
Anonymus (2001): Zajímavé nálezy - Bryonora, 27: 13

Lecanora garovaglii (Körber) Zahlbr. - Česká rep. (5450a): České středohoří, ad saxa trachytica in cacumine collis Kostelní vrch prope pagum Libochovany, 310 m s.m., 3.7.2001, leg. B. Wagner, herb. Wagner. Nová lokalita vzácného xerotermního druhu v Českém středohoří. V dokumentačním průzkumu na území budoucího velkolomu zr. 1987 není nalezený lišejník uváděn (Kostelní vrch by měl být zachován v sousedství velkolomu) EndNote Read more... 

376
Guttová A. & Peniašteková M. (2001): Zbierky Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied, Bratislava - Bryonora, 27: 9-13

EndNote Read more... 

375
Lackovičová A., Lisická E., Lisický M. J. & Guttová A. (2001): Príspevok k celoeurópskej ochrane lišajníkov - Bryonora, 27: 2-9

EndNote Read more... 

374
Liška J. (ed.) (2000): Česká a slovenská lichenologická bibliografie XIII - Bryonora, 26: 22-24

EndNote Read more... 

373
Palice Z. (2000): Nová lichenologická literatura IX - Bryonora, 25: 28-32

EndNote Read more... 

372
Anonymus (2000): Výročí (J. Smola) - Bryonora, 25: 20

Josef Smola EndNote Read more... 

371
Anonymus (2000): Zajímavé nálezy - Bryonora, 25: 17-18

Baeomyces placophyllus Ach. - Česká rep. (5543c): Krušné hory, Boží Dar, sukcesně mladá plocha za mostkem přes levé rameno potoka Černá, asi 700 m SSZ od hřbitova, 1000 m n.m., v Polytrichum sp., leg. P .Uhlík 31.7.1998, det. Z.Palice, herb. OM Sokolov. Vzácný subatlantský druh známý recentně pouze ze dvou lokalit - Jizerské hory, Šumava EndNote Read more... 

370
Orthová V. (2000): Nové nálezy Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. et Klem. a P. submontana Nádv. ex Hale a ich rozšírenie na Slovensku - Bryonora, 25: 13-17

Parmelia pastillifera and P. submontana, rare and critically endangered lichen species in Slovakia, are discussed. Their distribution in Slovakia is summarized and presented in maps as well. New localities in the Malé Karpaty Mts, the most western ones in Slovakia, are interesting taking into account their character (P. pastillifera on conglomerate). New locality for the Czech Republic is given as well EndNote Read more... 

Page 3620 of 3657 Results 36191 - 36200 of 36569