Page 3613 of 3649 Results 36121 - 36130 of 36482
Id/Author/Year/TitleOrder by:  Year  Id  Author  Title
362
van den Boom P.P.G. & Vězda A. (1995): A new species and a new variety of the lichen genus Gyalidea from western Europe - Mycotaxon, 54: 421-426

Gyalidea hyalinescens var. pauciseptata v. d. Boom var. nov. (from The Netherlands, on rock), G. minuta sp. nov.(from Portugal, corticolous) EndNote Read more... 

361
Culberson W.L. & Culberson C.F. (1965): Asahinea, a new genus in the Parmeliaceae - Brittonia, 17(2): 182-190

EndNote Read more... 

360
Vězda A. (1985): Notes on "Lichenes selecti exsiccati" with an alphabetical index to fascicles 61-80 (nos. 1501-2000) - Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, 20: 205-212

EndNote Read more... 

359
Vězda A. (1959): Lišejníky československých Karpat II - Biológia, 14: 86-101

EndNote Read more... 

358
Suza J. (1921): Xerothermní květena podkladů serpentinových na dolním toku Jihlavky - Čas. Morav. Zem. Mus. Brno, 20-21: 1-35

Zmijové skály, Ottersteine, Králický Sněžník, Raškov, Baudenberg, Pradědův les, Solorinella asteriscus, Physma chalazanum EndNote Read more... 

357
Suza J. (1947): Doplňky k rozšíření lišejníků v Čechách VI. - Čas. Nár. Muzea, Praha, 116(2): 1-9

EndNote Read more... 

356
Skirina I.F. (1995): Lichens of Sikhote-Aline biospheric region - Dalnauka, Vladivostok, 132 pp

Monograph is devoted to study of lichens of Sikhote-Aline biospheric region and presents a systematic list of 449 species. The detailed data about location arid geographical spreading of lichens on the investigated territory are given. Maps of distribution are demonstrated. Monograph is intended for lichenologists, geobotanists, specialists of forestry and protection of environment. EndNote Read more... 

355
Suza J. (1931): Další poznámky ku květeně podkladů melafyrových na Slovensku - Příroda, 24(7): 1-4

EndNote Read more... 

354
Suza J. (1932): Nový meridionální lišejník-epifyt v Československých Karpatech - Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl. - Příroda, 25(3):

EndNote Read more... 

353
Suza J. (1947): Dolnokralovické serpentiny z hlediska botanického - Ochrana přírody, 2(1-2): 1-4

EndNote Read more... 

Page 3613 of 3649 Results 36121 - 36130 of 36482