Page 3592 of 3644 Results 35911 - 35920 of 36434
Id/Author/Year/TitleOrder by:  Year  Id  Author  Title
524
Liška J. (1991): Exkurze ke kořenům lichenologie [Back to the roots of lichenology] - Bryonora, 6: 3-3

EndNote Read more... 

523
Liška J. (1991): Ohlédnutí za třemi roky existence naší sekce [Bryological and Lichenological Section of the Czechoslovak Botanical Society: three years oí existence] - Bryonora, 6: 2-3

EndNote Read more... 

522
Liška J. (1990): Československá lichenologická bibliografie III [Czechoslovak lichenological bibliography] - Bryonora, 5: 16-16

EndNote Read more... 

521
Beschel R. E. (1965a): Epipetric succession and lichen growth rates in the eastern Nearctic - Abstract for the International Quarternary Congress, Denver, Colo., 1965. Group I, Present Day Environment and Processes, Section b, Arctic and Alpine Environment, 3 pp.

EndNote Read more... 

520
Pišút I. & Liška J. (1990): Výročí: A. Vězda, Z. Černohorský [Anniversaries: A. Vězda, Z. Černohorský] - Bryonora, 5: 9-9

EndNote Read more... 

519
Anonymus (1990): 3. bryologicko-lichenologické dny, Třebíč 90 - souhrny referátů: Duda J.: Bryologická sbírka J. Spatziera, Lackovičová A.: Změny v lichenoflóre Malých Karpat, Novotny I.: Rod Pleuridium v Československu, Pospíšil V.: K ochrané mechů na Moravé a ve Slezsku, Zmrhalová M.: Oligotrichum hercynicum v Československu [Third Bryological and Lichenological Days (Třebíč 1990) – abstracts of contributions: D - Bryonora, 5: 3-5

EndNote Read more... 

518
Kondratyuk S.Y. & Lackovičová A. (1990): Rukopis A. N. Oxnera flóry lišajníkov ZSSR, č. Caloplacaceae (S. Ja. Kondraťjuk) [Oxner's manuscript of Lichen flora of USSR, f. Caloplacaceae (S. Ya. Kondratyuk)] - Bryonora, 5: 2-2

EndNote Read more... 

517
Liška J. & Soldán Z. (1990): Výročí: Alfred Hilitzer (+ 27. 9. 1940 Domažlice), Karel Kavina (* 4. 9. 1890 Praha), Emanuel Senft (* 3. 7. 1870 Chotěboř), Hiroshi Inoue (1932-1989), Mason Ellsworth Hale Jr. (1928-1990) - Bryonora, 4: 9-10

EndNote Read more... 

516
Liška J. & Soldán Z. (1990): Červená kniha československé fauny a flóry - Bryonora, 4: 2-3

EndNote Read more... 

515
Liška J. (1989): Československá lichenologická bibliografie II - Bryonora, 3: 19-20

EndNote Read more... 

Page 3592 of 3644 Results 35911 - 35920 of 36434