Page 3580 of 3650 Results 35791 - 35800 of 36497
Id/Author/Year/TitleOrder by:  Year  Id  Author  Title
707
Liška J. (1993): Klíč k určování lišejníků se žlutě zbarvenou stélkou [Key to the determination of lichens with yellow thallus ] - Bryonora, 11: 11-12

EndNote Read more... 

706
Liška J. (1992): Ze života společností DC: Societa Lichenologica Italiana [Guide to other societies IX: Societa Lichenologica Italiana] - Bryonora, 10: 20-20

EndNote Read more... 

705
Liška J. & Soldán Z. (1992): Odešli (O. Almborn, S. Hattori) [Obituaries (O. Almborn, S. Hattori)] - Bryonora, 10: 19-19

EndNote Read more... 

704
Anonymus (1992): Zajímavé nálezy [Interesting floristic findings] - Bryonora, 10: 15-16

Acamptodon splachnoides, Hookeria lucens, Orthotrichum urnigerum, Pseudobryum cinclidioides, Splachnum ampulaceum, Evernia divaricata, Parmelia pokornyi EndNote Read more... 

703
Liška J. (1992): Dají se lišejníky jíst? [Lichens as food - yes or no? ] - Bryonora, 10: 13-14

EndNote Read more... 

702
Suza J. (1931): Srovnávací studie o lišejníkové floře serpentinů (Mohelno, Gurhof a Kraubath) - Sborník Přírodovědecké Společnosti v Mor. Ostravě, 6: 231-256

EndNote Read more... 

701
Suza J. (1937): Pozoruhodné lišejníky československé xerothermní oblasti I - Čas. Nár. Muzea, Praha, 111: 136–156

Squamarina lentigera, Fulgensia fulgens. EndNote Read more... 

700
Suza J. (1942): Česká xerothermní oblast a lišejníky - Věstník Královské České Společnosti Nauk, tř. matem.-přírod., Praha, 1941/18: 1–38

EndNote Read more... 

699
Suza J. (1922): Lišejníky Vysokých Tater a Belanských Alp. - Věda Přírodní, 3: 207-209

EndNote Read more... 

698
Suza J. (1929): Srovnávací poznámky k zeměpisnému rozšíření lišejníků na Sudetách, zvláště východních. I. [De lichenum distributione geographica in Sudetis, praecipue orientalibus, notulae comparativae. I.] - Sborn. Klubu Přír. Brno, 11: 128−155

EndNote Read more... 

Page 3580 of 3650 Results 35791 - 35800 of 36497