Page 14 of 3657 Results 131 - 140 of 36569
Id/Author/Year/TitleOrder by:  Year  Id  Author  Title
131
Krog H. & Østhagen H. (1980): The genus Ramalina in the Canary Islands - Norwegian Journal Botany, 27: 255-296

Twenty-nine species of Ramalina are rerorded from the Canary Islands. Their anatomy, chemistry, ecology, and distribution are discussed and a key to them is provided. Ramalina cupularis Krog & P.James, R. deminuta Krog & Østh., R. ramulosa Krog & Østh., and R. hierensis Krog & Østh. are described as new. Alectoria glauca Steiner ex Bystrek is reduced to synonymy with Ramalina chondrina Steiner, Ramalina aulota Stirton with R. subgeniculata Nyl. Ramalina clementeana Llim. & R.G. Werner with R. … EndNote Read more... 

132
John V. (2003): Forschung am Pfalzmuseum internationaler Tragweite: Flechten nach wie vor im Blickpunkt des Interesses - Pollichia, 19(3): 37-38

EndNote Read more... 

133
Kuťák V. (1952): Lišejníky v Krkonoších. - Čas. Nár. Muzea, Praha, 121: 106-116

EndNote Read more... 

134
Kuťák V. (1910): První příspěvek ku květeně českých lišejníkův - Věstn. Klub. přírod. Prostějov, 12[1909]: 179-202

Lecidea chrysella Eitner sp. nov. EndNote Read more... 

135
Kuťák V. (1911): Druhý příspěvek ku květeně českých lišejníkův - Věstn. Klub. Přírod. Prostějov, 14: 55-74

EndNote Read more... 

136
Kuťák V. (1914): Výsledky výzkumu lišejníkové květeny východních a severovýchodních Čech v letech 1908-1913 - In: Panýrek D. (red.), Věstník V. sjezdu českých přírodozpytcův a lékařů v Praze, p. 334-335, Praha

EndNote Read more... 

137
Kuťák V. (1926): Příspěvek k lichenologii Krkonoš. - Preslia, 4: 20-29

E03 EndNote Read more... 

138
Kuťák V. (1927): Třetí příspěvek ku květeně českých lišejníků. - Preslia, 5: 36-51

EndNote Read more... 

139
Kuťák V. (1910): Vzácný lišejník v Čechách. [Eine seltene Flechte in Böhmen.] - Příroda [Olomouc], 8: 304

EndNote Read more... 

140
Kuťák V. (1923): Lišejníková flora pískovcových skal v severovýchodních Čechách - Věstník I. sjezdu československých botanikù v Praze, p. 59-60

Report on the lecture. Die Flechtenflora der Sandsteinfelsen in Nordostböhmen EndNote Read more... 

Page 14 of 3657 Results 131 - 140 of 36569