Виды семейства Parmeliaceae на Урале. Species Parmeliaceae in montibus Uralensibus inventae

Author:
Рябкова К.А. [Rjabkova K.A.]
Year:
1982
Journal:
Новости систематики низших растений / Novitates systematicae plantarum non vascularium
Pages:
19: 149-154
Url:
thumb
Id:
847
Submitter:
zdenek
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57