Príspevok k poznaniu lichenizovaných askomycét slovenskej časti Východných Karpát

Author:
Guttová A.
Year:
1997
Journal:
Bull. Slov. Bot. Spoločn.
Pages:
19: 78-83
Url:
thumb
Id:
797
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57