Zaujímavejšie nálezy lišajníkov zo Slovenska 4

Author:
Pišút I.
Year:
1997
Journal:
Bull. Slov. Bot. Spoločn.
Pages:
19: 68-71
Url:
thumb
Id:
796
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57