Aktuálny výskyt lišajníkov v Národnej prírodnej rezervácii Šúr

Author:
Lackovičová A.
Year:
1997
Journal:
Bull. Slov. Bot. Spoločn.
Pages:
19: 71-77
Url:
thumb
Id:
795
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57