О географических связях лишайников Памира. De nexibus geographicis lichenum Pamiri

Author:
Голубкова Н.С. [Golubkova N.S.]
Year:
1977
Journal:
Новости систематики низших растений / Novitates systematicae plantarum non vascularium
Pages:
14: 172-185
Url:
thumb
Id:
73
Submitter:
zdenek
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57