Srovnávací studie o lišejníkové floře serpentinů (Mohelno, Gurhof a Kraubath)

Author:
Suza J.
Year:
1931
Journal:
Sborník Přírodovědecké Společnosti v Mor. Ostravě
Pages:
6: 231-256
Url:
thumb
Id:
702
Submitter:
zdenek
Post_time:
Wednesday, 24 September 2014 15:54