Využití epifytických lišejníků pro bioindikaci znečištění ovzduší na Šumavě

Author:
Dětinský R.
Year:
1997
Journal:
Silva Gabreta
Pages:
1: 51-69
Url:
thumb
Id:
685
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57