Importance of the Šumava Mts. for the biodiversity of lichens in the Czech Republic - Význam Šumavy pro biodiverzitu lišejníků v České republice

Author:
Liška J., Dětinský R. & Palice Z.
Year:
1996
Journal:
Silva Gabreta
Pages:
1: 71-81
Url:
thumb
ČNH
Id:
684
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57