Lesní mechorosty a lišejníky jako indikátory kyselosti svrchních vrstev lesních půd.

Author:
Vězda A.
Year:
1955
Journal:
Acta universitatis agriculturae et silvi
Pages:
4: 187-190
Url:
thumb
Id:
307
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57