Raspredelenije lisajnikov i mchov v lesostepnych landsaftach v srednem tecenii r. Indigirgki. (Distribution of lichen and moses in

Author:
Afonina O.M., Bredkina L.I. et Makarova I.I.
Year:
1980
Journal:
Botaniceskij zurnal
Pages:
65(1): 66-83
Url:
thumb
Id:
3
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57