Regionální členění reliéfu ČSR.

Author:
Balatka B. Czudek T. Demek J. et Sládek J.
Year:
1973
Journal:
Sborník Československé společnosti zeměp
Pages:
78: 2: 81-96
Url:
thumb
Id:
16
Submitter:
jph
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57