Лишайники Полярного Урала в долине р. Собь. LICHENES PARTIS POLARIS MONTIUM URALENSIUM IN VALLE FL. SOB

Author:
Журбенко М.П. [Zhurbenko M.P.]
Year:
1999
Journal:
Новости систематики низших растений / Novitates systematicae plantarum non vascularium
Pages:
33: 120-130
Url:
thumb
Id:
15546
Submitter:
zdenek
Post_time:
Monday, 08 February 2010 15:20