О видовом составе лишайников растущих у метро. DECOMPOSITIONE SPECIERUM LICHENUM IN AREIS METRO INVENTIS

Author:
Малышева Н.В. [Malyscheva N.V.]
Year:
2002
Journal:
Новости систематики низших растений / Novitates systematicae plantarum non vascularium
Pages:
35[2001]: 178-182
Url:
thumb
Id:
15526
Submitter:
zdenek
Post_time:
Monday, 08 February 2010 13:20