О новом лишайнике Physcia oxneri Inasch.. De lichene novo Physcia oxneri Inasch. notula

Author:
Инашвили Ц.Н. [Inaschvili Tz.N.]
Year:
1966
Journal:
Новости систематики низших растений / Novitates systematicae plantarum non vascularium
Pages:
3: 267-270
Url:
thumb
Id:
14730
Submitter:
zdenek
Post_time:
Friday, 16 October 2009 09:56