Lišejníková flora pískovcových skal v severovýchodních Čechách

Author:
Kuťák V.
Year:
1923
Journal:
Věstník I. sjezdu československých botanikù v Praze
Pages:
p. 59-60
Url:
thumb
Report on the lecture. Die Flechtenflora der Sandsteinfelsen in Nordostböhmen
Id:
140
Submitter:
zdenek
Post_time:
Tuesday, 09 September 2014 13:02