Výsledky výzkumu lišejníkové květeny východních a severovýchodních Čech v letech 1908-1913

Author:
Kuťák V.
Year:
1914
Journal:
In: Panýrek D. (red.), Věstník V. sjezdu českých přírodozpytcův a lékařů v Praze
Pages:
p. 334-335, Praha
Url:
thumb
Id:
136
Submitter:
zdenek
Post_time:
Tuesday, 30 November -0001 00:57